Xarxa transició educació-treball (TET)

Facilitar una transició de qualitat entre els estudis obligatoris i els estudis postobligatoris, així com vetllar per l’orientació i l’assessorament als joves que busquen una sortida formativa adient i professionalitzadora, que els ajudi a la seva incorporació al món laboral.

  • Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per tal d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició entre l’educació i les primeres ocupacions.
  • Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense excloure altres persones amb més oportunitats.
  • Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional dels participants.
  • Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com element facilitador de la inserció en el món laboral.
  • Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les competències del jovent.
  • Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la convivència i de la cohesió social.
  • Donar suport als tècnics i les tècniques que assessoren els i les joves de la comarca per a facilitar-los aquest procés de transició, a través del treball en Xarxa i propiciant l’intercanvi d’experiències.

Usuaris:

Personal tècnic de diferents entitats de la comarca que treballen amb aquests joves.
Joves de la comarca que volen accedir al món del treball

Darrera actualització: 18.04.2018 | 12:18