|
 

Declaració de bé cultural d'interès local

Aquest tràmit permetre proposar al Ple la declaració d'un BCIL tan d'ofici com a instància d'una administració pública (bàsicament ajuntaments i entitats municipals descentralizades) o de particulars

Com tramitar-ho?

Last update 12.12.2013 | 09:01