Tràmits i gestions

 • Instància genèrica

  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Sol·licitud d'accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens

  Telemàticament
 • Queixes / suggeriments / incidències

  El ciutadà pot fer arribar al Consell Comarcal del Vallès Oriental queixes, suggeriments, consultes, etc.

  Telemàticament
 • Cita amb càrrec electe o tècnic

  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (president, conseller, tècnic,...).

  Telemàticament
  Presencialment
 • Comunicació canvi dades contacte/localització instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació del canvi de les dades de contacte o de localització d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Comunicació canvi nom/tipus/capacitat instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia del canvi del nom, del tipus, de la capacitat o d'altres característiques d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Comunicació canvi titular/administrador instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació del canvi del nom de la persona física o jurídica titular i/o administradora d'una instal·lació juvenil ja inscrita al Registre (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Comunicació inici activitat campament juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'un campament juvenil, acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Comunicació inici activitat instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la posada en funcionament d'una instal·lació juvenil en edificis (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Comunicació suspensió/reinici/baixa instal·lació juvenil

  El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la suspensió de l'activitat, al seu reinici o a la baixa definitiva d'una instal·lació juvenil (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

  Telemàticament
  Presencialment
 • Declaració de bé cultural d'interès local

  Aquest tràmit permetre proposar al Ple la declaració d'un BCIL tan d'ofici com a instància d'una administració pública (bàsicament ajuntaments i entitats municipals descentralizades) o de particulars

  Telemàticament
 • Demanar informació

  Permet demanar informació sobre qualsevol tema

  93 860 07 00
  Telemàticament
  Presencialment
 • Devolució de garanties

  Devolució d'imports econòmics lliurats per terceres persones en concepte de garantia.

  Telemàticament
 • Pagament servei de monitors, lloguer aula formació, etc.

  Pagament que es realitza per la prestació dels diferents serveis realitzats:
  -Monitors
  -Lloguer d'aules de formació

  Telemàticament
 • Presentació de garanties

  Presentació d'imports econòmics lliurats per terceres persones en concepte de garantia.

  Telemàticament
 • Sol·licitud idCAT

  Procés de sol·licitud del certificat digital idCAT:

  1. Registreu les vostres dades des de la plana web: idCAT.cat
  2. Personeu-vos a qualsevol de les entitats de registre idCAT per tal que les dades puguin ser contrastades amb el vostre document identificatiu. (Cal aportar NIF/NIE/Passaport original i en vigor i fotocòpia del mateix)
  3. Sol·licitud de Cita prèvia al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  4. Cancelació de la Cita prèvia.
  5. Descarregueu el vostre certificat seguint les instruccions que us donaran en l'entitat de registre idCAT
Darrera actualització: 22.01.2013 | 17:37
Darrera actualització: 22.01.2013 | 17:37