Referent comunitària del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència al vallès oriental

Objecte: Impulsar i desenvolupar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència al Vallès Oriental.

Funcions:

  • Interlocució funcional pels ens locals en el procés de desenvolupament de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar.
  • Coordinar la gestió del procés de reconeixement de dret a l’autonomia i protecció a la dependència pel que fa a les persones que viuen a la seva llar i persones ingressades (places de llarga estada sociosanitària i de salut mental i places privades amb dret a prestació vinculada)

Usuaris:

Professionals de l´àmbit social i sociosanitari dels municipis de la comarca.

·        Treballadors socials de serveis d’atenció especialitzada: centres ocupacionals, residències i centres de dia de gent gran, llarga estada de salut mental, centres penitenciaris.

Darrera actualització: 15.04.2020 | 16:47