Servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència de gènere

Objecte: Oferir el servei d’atenció i acolliment d’urgències a dones, i filles i fills a càrrec, en situació de violència masclista.

Funcions:

  • Facilitar un servei de protecció immediat i adequat davant de situacions d’urgència a dones, i llurs filles i fills a càrrec, que han de marxar del domicili o l’entorn on viuen.
  • Donar acollida immediata i temporal, de curta durada, a dones, i a llurs filles i fills a càrrec, que pateixen situacions de violència masclista. 
  • Acollir la dona, i llurs filles i fills a càrrec, en un ambient contenidor, segur i de protecció, que vetlli per la seva integritat i que cobreixi les necessitats bàsiques (allotjament, manutenció, higiene...).
  • Vetllar per l’atenció i la recuperació integral, el suport, l’acompanyament, l’assessorament i el recolzament necessari a les dones que pateixen violència masclista al Vallès Oriental.

Usuàries:

·        Dones que viuen en algun dels municipis del Vallès Oriental i que es troben en situació de violència masclista i necessiten d’un recurs d’acolliment i protecció immediat i temporal.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 14:13