Servei de Primera Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

  • Objecte del Servei
  • Promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, facilitant el seu procés d’acollida i integració.
  • Funcions del Servei
  • Atendre les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades en les situacions derivades dels seus processos de primera acollida.
  • Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera acollida.
  • Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de primera acollida.
  • Usuaris/àries:
  • Persones immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i/o retornades, que tenen una edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria, empadronades a algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta municipis del Vallès Oriental, que no disposin del Servei de Primera Acollida al seu municipi.

 

Darrera actualització: 19.02.2021 | 13:16