Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

Objecte:

 • El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa-SIFE té com  a finalitat promoure l’acolliment en família extensa, assegurant que tots aquells infants o adolescents que han de ser separats del nucli familiar siguin acollits en la seva família, si aquesta hi està disposada i reuneix les condicions adequades.
 • El SIFE vetlla per la millora del benestar dels infants i  adolescents acollits i dels seus acollidors

Aquest servei està constituït per un equip de professionals format per una  psicòloga i una  treballadora social.

Funcions:

 • Fer el diagnòstic dels diferents nuclis possibles que puguin acollir  l’infant o l’adolescent i emetre la proposta del que és més adequat.
 • Acompanyar les famílies extenses acollidores en l’assumpció de les funcions parentals substitutives.
 • Atendre les seves necessitats i demandes bàsiques en relació amb els infants i adolescents acollits.
 • Reforçar les potencialitats de la família acollidora.
 • Organitzar activitat formatives adreçades a les famílies o persones que acullen un infant o adolescent en situació de desemparament.
 • Garantir el seguiment de la totalitat dels infants/adolescents acollits en família extensa.
 • Establir un programa d’atenció  individualitzada per a cada infant i adolescent amb el suport dels diferents dispositius de la xarxa comunitària.
 • Acompanyar els infants i adolescents en la comprensió de la seva realitat familiar.
 • Donar suport als infants/adolescents en el moment d’incorporar-se al nucli familiar.

Usuaris:

Infants i adolescents en situació de desemparament acollits per la seva família extensa  així com els familiars que els acullen, residents a la comarca del Vallès Oriental

Darrera actualització: 14.04.2020 | 14:23