Ajuts de menjador

Objecte:

  • Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics de menjador, a l’alumnat matriculats en centres educatius de la comarca sostinguts amb fons públics de Catalunya que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar en casos de necessitats educatives específiques, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.

Funcions:

  • Gestionar junt amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca les sol·licituds dels ajuts i atorgar, segons les Bases reguladores dels ajuts de menjador anuals aprovades pel Consell Comarcal i basades en els criteris establerts pel Departament d’Educació, els ajuts de menjador per a l’alumnat que compleixi amb els requisits de la convocatòria pública anual.

Usuaris/àres:

  • L’alumnat matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, sempre i quan no li pertoqui la gratuïtat del servei.
  • Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, mares, tutors/es legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, a través dels ajuntaments.
  • Els criteris per ser beneficiaris dels ajuts individuals de menjador queden regulats a les bases reguladores de cada curs escolar, seguin les instruccions del Departament d’Educació.

Contacte:

Polítiques Socials i Igualtat

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persones de contacte:

Marina Altés (tècnica)

ajutsdemenjador@vallesoriental.cat

 

Jessica Marin (administrativa)

ajutsdemenjador@vallesoriental.cat

 

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 10:55