Servei d'acompanyants del transport escolar i del transport adaptat i assistit

Objecte:

  • Acompanyar els alumnes que facin servir el transport escolar als centres d’educació primària, secundària i especial.
  • Acompanyar les persones les persones de la comarca que estan empadronades en qualsevol dels municipis que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, menys de 50.000 habitants, i que acrediten trobar-se en una situació de necessitat de transport adaptat assistit i que es volen desplaçar regularment a un servei especialitzat d’atenció diürna

Funcions:

  • Recollir i acompanyar els alumnes des de la parada a l’interior del recinte escolar o del centre, i a la inversa.
  • Encarregar-se de la cura dels usuaris durant el transport, especialment de pujar i baixar del vehicle.
  • Garantir la seguretat dels usuaris.
  • Vetllar per una conducta cívica i responsable dels alumnes a l’interior del vehicle.
  • Controlar la utilització del servei.

Usuaris/àries:

  • Els alumnes d’educació primària, secundària i d’educació especial en centres docents de la comarca del Vallès Oriental
  • Les persones amb discapacitat, demència o dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat o necessitat d’acompanyament degudament acreditades segons els criteris establerts en el reglament vigent del servei, o d’altres que el puguin substituir posteriorment

Contacte:

Serveis a les persones

93 860 07 08

sp@vallesoriental.cat

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Marialluïsa Ferré i García

 

Persona de contacte:

Eugènia Llonch i Bonamusa

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 11:00