Pla de reactivació econòmica i social del Vallès Oriental

Objecte:

 • El Pla de Reactivació Econòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la Covid-19; es dirigeix als ajuntaments de més de 50.000 habitants i a tots els Consells Comarcals amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i execució per part de les administracions locals de Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació per tal de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del Coronavirus a Catalunya.
 • Des de l’anunci d’aquesta mesura, la Taula Vallès Oriental Avança ha estat treballant en l’elaboració i execució del Pla per tal de donar resposta al més aviat possible a les necessitats econòmiques i socials detectades a la comarca, arribant a consensuar 12 línies de treball.

Funcions:

Treballar de forma conjunta i consensuada per a l’execució de les 12 línies de treball definides al Pla de Reactivació.

 • Objectius específics.
  • Els objectius específics venen configurats per les 12 línies de treball:
   • Activació d’un Grup de treball de crisi per a la reactivació econòmica, en la que hi participin els membres de la CE de la TVOA i representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal, així com el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental i l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental. En funció de les temàtiques tractades a les reunions es convidarà aquells agents que es consideri oportú. Aquest grup de treball vehicularà totes les propostes de reactivació econòmica, sorgides a nivell comarcal.
   • Reforç de l’ Observatori-Centre d’Estudis com element bàsic per poder monitoritzar les dades i analitzar la situació que estem vivint, amb l’objectiu d’aportar coneixement per redefinir línies estratègiques i accions vinculades al Pla de Xoc o altres Plans sectorials. Des de l’Observatori caldrà analitzar de forma permanent la situació del mercat laboral, el teixit local i la conjuntura socioeconòmica, així com mesurar l’impacte en els sectors productius més rellevants de l’economia comarcal. L’Observatori també ha de reforçar la manera de comunicar i difondre els treballs i els productes elaborats així com la generació de productes a demanda dels diferents agents socials que operin al territori. Aquesta anàlisi de la realitat ens permetrà tenir el màxim de coneixement, prendre decisions més acurades i actuar d’una manera molt més adequada davant del context en el qual ens ubiquem.
   • Posar a disposició dels ens locals recursos tècnics que ens permetin elaborar durant un any el Pla de reactivació socioeconòmica (Pla de Xoc Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dins d’aquests recursos tècnics, disponibles actualment, tenim els grups de treball de la TVOA.
   • Creació d’un grup de treball per dur a terme la interlocució amb les entitats bancàries. Establir un canal de comunicació directa amb les entitats bancàries que ens permeti dialogar i cercar mesures que ajudin a la ciutadania. Buscar condicions més favorables per empreses/autònoms/ciutadania en general.
   • Analitzar accions que permetin millorar la situació dels sectors que es dediquen a la cura de les persones (sociosanitari, dependència, geriatria, diversitat funcional...). Aquests sectors han estat fortament atacats per la crisi sanitària i són bàsics per a la societat en aquests moments.
   • Impulsar circuits curts de comercialització, circuits de producció, abastament i serveis de proximitat, tant en l’àmbit de l’alimentació (especialment en el sector primari), com en d’altres àmbits com els serveis o l’energia, tot potenciant el treball col·laboratiu i la participació del teixit empresarial, a través d’un Market place .Tot això ho volem dur a terme amb la implicació del tercer sector i enfortint el treball amb el sector del cooperativisme i economia social.
   • Treballar des del Servei de Turisme del Consell Comarcal en el posicionament del Vallès Oriental com a destinació turística, apostant per un model territorial basat en el turisme de proximitat i en la sostenibilitat. Aquesta acció s’està duent a terme des de l’àmbit de la concertació amb els diferents ajuntaments i agents turístics del territori, per tal de garantir la revitalització del sector i que, un cop es produeixi la reobertura, tots els establiments turístics de la comarca puguin tenir continuïtat davant la “nova normalitat” del sector.
   • Reforçar la perspectiva de gènere en l’àmbit laboral, amb el llançament i/o reforç d’un programa de suport a la feminització de l’ocupació, que vetlli i fomenti la reincorporació de les dones al mercat laboral.
   • Esforç per a reduir els terminis de pagament de factures a proveïdors, per part del món local de la comarca. Treballar en l’elaboració de protocols que permetin agilitzar aquests pagaments i acordar les pautes seguides.
   • Vinculació dels serveis i accions que es duguin a terme des de la comarca a l’Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Establir accions que permetin lluitar contra la crisi climàtica actual i fomentar, des de l’entorn local, la transició cap a una economia verda i models d’acció sostenibles (projectes d’economia circular).
   • Acompanyar a les empreses per a fer un salt en l’àmbit digital i establir mesures de suport per reduir la bretxa digital dels treballadors i treballadores, donada la situació actual i futura d’implantació del teletreball i ús de les TIC de manera extensiva.
   • Definir estratègies de treball per dur a terme accions concretes per a la indústria de la comarca, que permeti incrementar la seva liquiditat així com superar la situació actual de crisi. La reindustrialització, la reconversió del teixit productiu, la implantació de projectes d’economia circular i la lluita contra la precarietat laboral com a elements clau.
 • Estructura:
  • El projecte el composen 3 tècniques i està ubicat a SMEC (Servei de Millora i Estratègia Corporativa).

Usuaris/àries:

 • Empreses
 • Treballadors i treballadores
 • Persones aturades
 • Tècnics de promoció econòmica, Ocupació i Empresa
 • Responsables polítics
 • Associacions empresarials
 • Sindicats
 • Altres agents del territori vinculats en la temàtica a treballar dins el marc del Pla de Reactivació Econòmica.

Contacte:

Servei de Millora i Estratègia Corporativa

93 860 07 02

smec@vallesoriental.cat

 

Conseller de l’Àrea:

Jordi Manils i Tavío

 

Persona de contacte Pla de Reactivació Econòmica

Carme Rodríguez Rodriguez

 

Núria Peix Arqué

 

Verónica Rodríguez Bravo

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 13:28