Servei comarcal d’oficina tècnica de medi ambient i territori

Objecte:

  • La missió del servei és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia.

Funcions:

  • Redacció d’estudis de programació, memòries, projectes i estudis de seguretat i salut d’obres i/o serveis municipals
  • Coordinació de seguretat i salut i direcció d’obres municipals
  • Expedients de contractació, gestió, manteniment i millora de serveis municipals
  • Redacció de plans d’autoprotecció de les activitats i centres de titularitat municipal inclosos en l’àmbit del Decret 82/2010
  • Informe sobre l’homologació dels plans d’autoprotecció de les instal·lacions, centres, establiments o dependències d’interès per a la protecció civil local
  • Assessorament als ajuntaments en la resta de funcions atribuïdes per la normativa d’autoprotecció
  • Avaluació ambiental estratègica de plans i programes
  • Mobilitat

 

Usuaris/àries:

  • Els ajuntaments de la comarca que convinguin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 10

mat@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Joan Daví Mayol

Juanma Segovia Ramos

 

Cap de l’Àrea:

Jaume Viure i Ribas

 

Persona de contacte:

Georgina Permanyer Moré

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 17:42