Servei d’assessorament en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius corresponents

Objecte:

 • La Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i adolescència dona un paper rellevant a l’Administració local, que ha d’intervenir si detecta una situació de risc d’un infant o adolescent que es tro­ba en el seu territori, promovent les mesures i els recursos socials i educatius que possibilitin que aquesta situació de risc disminueixi o s’elimini.
 • La intervenció en matèria de risc greu és competència dels ens locals, així com la d’adoptar les mesures adequades per actuar davant aquesta situació. Per l’exercici d’aquesta competència, els ens locals compten amb els equips dels Serveis socials bàsics i d’atenció especialitzada a la infància i l’adolescència.
 • La cartera de serveis de serveis socials estableixen  els Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària com a prestació garantida   que proporcionen suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis socials d'atenció social, en l’exercici de les seves funcions, i atenen les persones i/o famílies derivades pels professionals dels serveis bàsics d’atenció social quan sigui necessari.
 • El Servei d’assessorament en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius corresponents, s’enquadra dins de les accions de desplegament del document “Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental” aprovat pel Ple del Consell Comarcal el març de 2018.

 

Finalitat:

 • Acompanyar, assessorar i donar suport als professionals dels serveis socials bàsics en el desenvolupament de les seves funcions per avançar en la qualitat de les intervencions en matèria de protecció a la infància i adolescència.

Objectius: 

 •  Reforçar i millorar la qualitat del treball comarcal que en relació a l’atenció i intervenció en infància i adolescència en risc que es duu a terme al Vallès Oriental.
 • Dotar de seguretat i qualitat jurídica les intervencions dels serveis socials en matèria d’atenció a la infància i adolescència en risc, tot garantint el rigor en els procediments administratius que aquestes intervencions comporten.
 • Incorporar la mirada jurídica en la praxis i posicionament dels professionals de la comarca en l’atenció i protecció dels menors.
 • Generar  coneixement compartit.
 • Entendre les conseqüències jurídiques de l’actuació de serveis socials en matèria d’atenció i protecció dels menors.
 • Acompanyar els professionals en la presa de consciència de l’impacte de la seva intervenció.
 • Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

Usuaris/àries:

 • Professionals dels serveis socials bàsics dels municipis de la comarca.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé i Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persones de contacte:

Núria Planas

 

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 17:53