Servei d’assistència jurídica

Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb l’assistència jurídica.

Funcions:

  • Orientació jurídica.
  • Elaboració d’informes jurídics.
  • Assessorament en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i propostes de resolucions administratives.
  • Defensa jurídica en recursos administratius.
  • Assessorament en la interposició de procediments contenciosos administratius.

Usuaris/àries:

  • Els municipis i organismes de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 03

secretaria@vallesoriental.cat

President

Francesc Colomé Tenas

 

Cap de l’Àrea:

Jordi Vendrell i Ros

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 18:02