Servei d’assistència tècnica i assessorament d’arquitectura tècnica

Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.

Funcions:

  • Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de l’arquitectura tècnica.
  • Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres, instal·lacions i establiments.
  • Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis.
  • Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme ins­peccions i controls, fer el seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i sobre el planejament urbanístic, en l’àmbit de l’arquitectura tècnica.
  • Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors.
  • Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’arquitectura tècnica.

Usuaris/àries:

  • Els municipis de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 10

mat@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Juanma Segovia Ramos

 

Cap de l’Àrea:

Jaume Viure i Ribas

 

Persona de contacte:

Georgina Permanyer Moré

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 18:07