Servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut

Objecte:

 • Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut.

Funcions:

 • Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista de l’alimentació i restauració:
  • Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de restauració del municipi segons el programa de seguretat alimentària municipal: establir el risc sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del control periòdic de seguiment en funció del risc.
  • Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes alimentaris i la seva actualització i manteniment.
  • Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris del mercat ambulant i del mercat municipal (sedentari).
  • Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades per la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, carnisseries, peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).
  • Inspeccions, visites de control i de seguiment i la gestió dels expedients dels establiments d’alimentació i de restauració.
 • Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:
  • Creació del cens de les instal·lacions municipals i no municipals amb risc de transmissió de legionel·la (alt i baix risc).
  • Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència municipal).
  • Comunicació a l’ ASPCAT del cens actualitzat de les instal·lacions d’alt risc (competència de la Generalitat).
 • Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació:
  • Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i micropigmentació.
  • Control oficial dels establiments.
  • Establiment del protocol d’actualització i comunicació a l’ASPC.
 • Gestió del risc per  a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en aixeta de l’aigua de consum en establiments públics).
 • Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)
 • Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia.
 • Activitats de promoció de la salut (campanyes d'educació sanitària tipus cartell d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).

Usuaris/àries:

 • Els municipis de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 10

mat@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

José Antonio Montero Domínguez

 

Cap de l’Àrea:

Jaume Viure i Ribas

 

Persona de contacte:

Georgina Permanyer Moré

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 18:23