Gestors del programa individual d'atenció a la dependència de suport als serveis socials bàsics

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Sílvia Pérez Corts

Persona de contacte: Núria Rius Cañas

Objecte:

Donar suport i reforçar els serveis bàsics d’atenció social en la gestió i la realització del Pla Individual d’Atenció a les persones, d’ara endavant PIA, amb dret a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Funcions:

  • Elaborar el PIA dels municipis que han demanat aquest suport.
  • Realitzar el PIA (inclou acords inicials i modificacions) dels municipis que han demanat aquest suport.
  • Resoldre dubtes als professionals del tràmit PIA i altres informacions relatives a la seva gestió.
  • Resoldre les incidències que sorgeixen del tràmit PIA.
  • Realitzar els seguiments periòdics dels acords PIA segons les directrius de Serveis Territorials de Barcelona en el marc de la Llei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones

Usuaris/àries:

  • Serveis bàsics d’atenció social dels municipis de la comarca que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del Vallès Oriental  adherits al programa de suport a la gestió del PIA.

 

Darrera actualització: 11.02.2022 | 14:48