Oficina d'assessorament i acompanyament en Fons Europeus

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides" i 17 "Aliança pels objectius". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600703

 smec@vallesoriental.cat

Cap de l’Àrea: 

Carles Fernández Pérez

Persona de contacte:

Carme Rodríguez Rodríguez

Objecte:

Prestació del Servei d’Oficina en matèria de Fons Europeus als ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. El tipus de servei és especialitzat atès que les demandes i tipologia de situacions rebudes són molt variades, en funció del nivell d’especialització en els Fons Europeus a cada ens local.

Funcions

  • Promoure el coneixement per part dels ajuntaments de la comarca dels Fons Europeus existents.
  • Promoure espais de reflexió i acció entorn als Fons Europeus existents actualment.
  • Liderar o facilitar la posada en marxa de nous projectes supramunicipals a la comarca, tenint en compte el finançament proporcionat pels diferents Fons Europeus
  • Fomentar la generació de sinèrgies i aliances entre els agents del territori, Institucionals i no institucionals.
  • Assessorar sobre els diferents Fons Europeus al món local de la comarca.

Persones usuàries

  • Administracions locals
  • Agents del territori
  • Consell Comarcal

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:04