Servei de Primera Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: Maria A. Pérez Ferrer i Esther Valencia Solera

Què és el Servei de Primera Acollida?

És un conjunt d’accions i recursos destinats a les persones nouvingudes, estrangeres i retornades, empadronades que, a través d’una informació, acompanyament i formació, faciliten l’adquisició de competències lingüístiques, laborals i de coneixement de la societat i de l’ordenament jurídic. Aquestes competències es podran acreditar amb un certificat d’acollida, el qual té utilitat per procediments d’estrangeria i nacionalitat, per buscar feina i per fer valer la vostra experiència i coneixements.

Quin cost té?

El Servei de Primera Acollida és gratuït. Està finançat per la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) per tal de facilitar l'acollida al territori de les persones nouvingudes i les retornades a Catalunya a través d'un procés que garanteixi en un futur l'autonomia i la igualtat de les persones usuàries del Servei.

Com es pot accedir?

Demanant pel Servei de Primera Acollida a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del teu Ajuntament o contactant amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i preguntant per el/la Tècnic/a d’Acollida.

A qui va adreçat?

A les persones estrangeres immigrades, les persones apàtrides, refugiades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària i persones retornades, amb edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria i amb resolució administrativa d’empadronament en un municipi de Catalunya.

GUIA DE PRIMERA ACOLLIDA AL VALLÈS ORIENTAL

 GUIDE D’ACCUEIL (CATALÀ/FRANCÈS)

 RECEPTION GUIDE (CATALÀ/ANGLÈS)

 دليل الترحيب (CATALÀ/ÀRAB)

 GUÍA DE ACOGIDA (CATALÀ/CASTELLÀ)

 Довідник для приїзжиx (CATALÀ/UCRANIÀ)

 GINDIKAAYU DALAL (CATALÀ/WÒLOF)

Municipis del Vallès Oriental amb Servei de Primera Acollida propi:

Caldes de Montbui
Canovelles
Granollers
La Garriga
La Llagosta
Les Franqueses del Vallès
Mollet del Vallès
Montornès del Vallès
Parets del Vallès
Sant Feliu de Codines

Per la resta de municipis de la Comarca és el Servei de Primera Acollida del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Els fluxos migratoris dibuixen la realitat social i demogràfica de Catalunya i de la nostra comarca. Encara que la seva presència no és igual per a tots els municipis del Vallès Oriental, és una realitat compartida que requereix d’una atenció especial que, amb la finalitat de promoure una Comarca acollidora, fomenti la integració, en igualtat d’oportunitats, de totes aquelles persones que arriben, per potenciar-ne la seva riquesa cultural i la cohesió i convivència social.

Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, en el seu article 138.1.d), que s’ha d’establir per llei un marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades. Per tal de complir amb aquest objectiu, s’aprova la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i posteriorment se’n fa el desplegament reglamentari recollit en el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que constitueix l’eix vertebral per desenvolupar els Serveis de Primera Acollida.

Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal del Vallès Oriental vetlla perquè l'acollida es pugui desenvolupar en els municipis de la Comarca amb menys de 20.000 habitants. Granollers i Mollet del Vallès, els únics municipis de la Comarca amb més de 20.000 habitants, disposen alhora del seu Servei de Primera Acollida.

Objecte del servei:

  • Promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, facilitant el seu procés d’acollida i integració.

Funcions:

  • Oferir informació i atendre les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades en les situacions derivades dels seus processos de primera acollida.
  • Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera acollida.
  • Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de primera acollida.

Usuaris/àries:

  • Persones immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i/o retornades, que tenen una edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria, empadronades a algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta municipis del Vallès Oriental, que no disposin del Servei de Primera Acollida al seu municipi.

 

Darrera actualització: 16.12.2022 | 09:08