Servei de teleassistència per a dones víctimes de violència masclista

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: Maria A. Pérez i Ferrer

Objecte:

  • Oferir un servei tecnològic de suport immediat i protecció a les dones en situació de violència masclista.

Funcions:

  • Vetllar per l’atenció i la recuperació integral de les dones que viuen situacions de violència masclista al Vallès Oriental.
  • Facilitar un servei de protecció mitjançant un suport tecnològic davant de situacions de violència masclista.
  • Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.
  • Proporcionar seguretat i tranquil·litat a les dones usuàries del servei i al seu entorn personal.
  • Potenciar l’autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servei.
  • Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que pateixen les dones en situació de violència masclista.
  • Establir un model de relació amb les usuàries basat en la professionalitat, la qualitat, la proximitat i la confiança.

Persones usuàries:

  • Dones que pateixen violència masclista, que no conviuen amb la persona agressora, que participen en els programes d’atenció especialitzada en situació de violència masclista existents al territori autonòmic, i que viuen en algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del Vallès Oriental.
Darrera actualització: 01.02.2023 | 16:22