Servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència de gènere

 93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

 

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: Maria A. Pérez i Ferrer

Objecte:

  • Garantir un sistema d’atenció i de resposta integral que asseguri l’acompanyament i l’acolliment, si s’escau, de manera temporal per a dones i fill/es (quan en tinguin) que es troben en situacions de violència masclista. Oferint  l’atenció i el suport necessaris per la resolució de la situació de crisi i d’urgència.

Funcions:

  • Facilitar un servei de protecció immediat i adequat davant de situacions d’urgència a dones, i llurs filles i fills a càrrec, que han de marxar del domicili o l’entorn on viuen.
  • Donar acollida immediata i temporal, de curta durada, a dones, i a llurs filles i fills a càrrec, que pateixen situacions de violència masclista. 
  • Acollir la dona, i llurs filles i fills a càrrec, en un ambient contenidor, segur i de protecció, que vetlli per la seva integritat i seguretat física i que cobreixi les necessitats bàsiques (allotjament, manutenció, higiene...).
  • Vetllar per l’atenció i la recuperació integral, el suport, l’acompanyament, l’assessorament i el recolzament necessari a les dones que pateixen violència masclista al Vallès Oriental.
  • Oferir un espai de d'acollida immediat i temporal que permeti la reflexió per tal que pugui prendre aquelles decisions més adequades per sortir de la situació de violència viscuda.
  • Treballar en coordinació amb els serveis i recursos de la xarxa integral del territori per tal d'oferir a la dona una atenció i acompanyament integral.

Persones usuàries:

  • Dones, i llurs filles i fills si en tenen, que viuen en algun dels municipis del Vallès Oriental i que es troben en situació de violència masclista i necessiten un acompanyament i un recurs d’acolliment i protecció immediat i temporal per resoldre la situació d’urgència.
Darrera actualització: 14.03.2023 | 12:05