Servei d'atenció a la infància i adolescència (EAIA)

 93 860 07 06

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Sílvia Pérez Corts

Persona de contacte: Núria Gregori Duran

Objecte:

  • L’EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. Són equips multiprofessionals formats per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar, distribuïts territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels infants en situació de risc greu o  de desemparament i de llurs famílies.

Funcions:

  • Donar suport tècnic i assessorament als serveis socials bàsics i altres serveis de la xarxa, col·laborant en la prevenció i detecció de les situacions de risc i de desemparament d’infants del territori.
  • Fer valoracions especialitzades de situacions de risc greu o desemparament d’infants i adolescents i del seu entorn familiar i social
  • Proposar les mesures més adequades a cada cas.
  • Elaborar plans de millora i programes individuals de tractament per a l’infant i la seva família,
  • Fer el seguiment, el  tractament i l’avaluació de les mesures  proposades
  • Elaborar i fer el control dels plans de millora individuals i familiars.
  • Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social i amb els altres serveis especialitzats.
  • Donar informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors en situació de risc o de desemparament.

Usuaris/àries:

  • Infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de risc greu o de desemparament i les seves famílies, derivats pels equips bàsics d’atenció social de tots els municipis  de la comarca i per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

 

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:14