Servei de primera acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

 

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Mònica Utrilla Montserrat

Cap de l’Àrea: 

Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: 

Esther Valencia Solera

Què és el Servei de Primera Acollida?

És un conjunt de recursos destinats a les persones migrades i empadronades que, a través d’una informació, acompanyament i formació, faciliten l’adquisició de competències lingüístiques, laborals i de coneixement de la societat i de l’ordenament jurídic. Aquestes competències es podran acreditar amb un certificat d’acollida, el qual té utilitat per procediments d’estrangeria i nacionalitat, per buscar feina i per fer valer la vostra experiència i coneixements.

Quin cost té?

El Servei de Primera Acollida és gratuït. Està finançat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per tal de facilitar l'acollida al territori de les persones nouvingudes i les retornades a Catalunya a través d'un procés que garanteixi en un futur l'autonomia i la igualtat de les persones usuàries del Servei.

Com s'hi pot accedir?

Demanant pel Servei de Primera Acollida a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del teu Ajuntament o contactant amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i preguntant pel personal Tècnic d’Acollida.

A qui va adreçat?

A les persones migrades, apàtrides, refugiades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària i persones retornades, amb edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria i amb resolució administrativa d’empadronament en un municipi de Catalunya.

MAPA SERVEIS PRIMERA ACOLLIDA

 

 

Objecte:

Promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, facilitant el seu procés d’acollida i integració.

Funcions:

  • Oferir informació i atendre les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades en les situacions derivades dels seus processos de primera acollida.
  • Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera acollida.
  • Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de primera acollida.
  • Avançar en la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible Agenda 2030 en la implementació de les polítiques socials i d’igualtat

Persones usuàries:

Persones migrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i/o retornades, que tenen una edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria, empadronades a algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta municipis del Vallès Oriental, que no disposin del Servei de Primera Acollida al seu municipi.

 

Els fluxos migratoris dibuixen la realitat social i demogràfica de Catalunya i de la nostra comarca. Encara que la seva presència no és igual per a tots els municipis del Vallès Oriental, és una realitat compartida que requereix d’una atenció especial que, amb la finalitat de promoure una Comarca acollidora, fomenti la integració, en igualtat d’oportunitats, de totes aquelles persones que arriben, per potenciar-ne la seva riquesa cultural i la cohesió i convivència social.

Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, en el seu article 138.1.d), que s’ha d’establir per llei un marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades. Per tal de complir amb aquest objectiu, s’aprova la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i posteriorment se’n fa el desplegament reglamentari recollit en el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que constitueix l’eix vertebral per desenvolupar els Serveis de Primera Acollida.

Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal del Vallès Oriental vetlla perquè l'acollida es pugui desenvolupar en els municipis de la Comarca amb menys de 20.000 habitants. Granollers, Mollet del Vallès i Les Franqueses del Vallès, els únics municipis de la Comarca amb més de 20.000 habitants, disposen alhora del seu Servei de Primera Acollida.

Darrera actualització: 25.03.2024 | 13:21