Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Sílvia Pérez Corts

Persona de contacte: Núria Gregori Duran

Objecte:

El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa-SIFE té com  a finalitat promoure l’acolliment en família extensa, assegurant que tots aquells infants o adolescents que han de ser separats del nucli familiar siguin acollits en la seva família, si aquesta hi està disposada i reuneix les condicions adequades.

El SIFE vetlla per la millora del benestar dels infants i  adolescents acollits i dels seus acollidors

Aquest servei està constituït per un equip de professionals format per una  psicòloga i una  treballadora social.

Funcions:

  • Fer el diagnòstic dels diferents nuclis possibles que puguin acollir  l’infant o l’adolescent i emetre la proposta del que és més adequat.
  • Acompanyar les famílies extenses acollidores en l’assumpció de les funcions parentals substitutives.
  • Atendre les seves necessitats i demandes bàsiques en relació amb els infants i adolescents acollits.
  • Reforçar les potencialitats de la família acollidora.
  • Organitzar activitat formatives adreçades a les famílies o persones que acullen un infant o adolescent en situació de desemparament.
  • Garantir el seguiment de la totalitat dels infants/adolescents acollits en família extensa.
  • Establir un programa d’atenció  individualitzada per a cada infant i adolescent amb el suport dels diferents dispositius de la xarxa comunitària.
  • Acompanyar els infants i adolescents en la comprensió de la seva realitat familiar.
  • Donar suport als infants/adolescents en el moment d’incorporar-se al nucli familiar.

Usuaris/àries:

  • Infants i adolescents en situació de desemparament acollits per la seva família extensa  així com els familiars que els acullen, residents a la comarca del Vallès Oriental.

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:18