Servei comarcal d’oficina tècnica de medi ambient i territori

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 "Ciutats i comunitats sostenibles" i 9 "Indústria, innovació i infraestructures". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600710

 mat@vallesoriental.cat

Consellers de l’Àrea: 

Dídac Santisteban ViaplanaJuan Manuel Segovia Ramos

Cap de l’Àrea: 

Jaume Viure i Ribas

Persona de contacte: 

Georgina Permanyer Moré

Objecte:

La missió del servei és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia.

Funcions:

  • Redacció d’estudis de programació, memòries, projectes i estudis de seguretat i salut d’obres i/o serveis municipals
  • Coordinació de seguretat i salut i direcció d’obres municipals
  • Expedients de contractació, gestió, manteniment i millora de serveis municipals
  • Redacció de plans d’autoprotecció de les activitats i centres de titularitat municipal inclosos en l’àmbit del Decret 30/2015
  • Informe sobre l’homologació dels plans d’autoprotecció de les instal·lacions, centres, establiments o dependències d’interès per a la protecció civil local
  • Assessorament als ajuntaments en la resta de funcions atribuïdes per la normativa d’autoprotecció
  • Avaluació ambiental estratègica de plans i programes
  • Mobilitat

Persones usuàries:

  • Els ajuntaments de la comarca que convinguin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.
Darrera actualització: 25.07.2023 | 11:26