Xarxa transició educació-treball (TET)

  

 938600708

 sp@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Marialluïsa Ferré i García

Persona de contacte: Irene Mur i Vila

Objecte: 

Facilitar una transició de qualitat entre els estudis obligatoris i els estudis postobligatoris, així com vetllar per l’orientació i l’assessorament als joves i altres col·lectius que busquen una sortida formativa adient i professionalitzadora, que els ajudi a la seva incorporació al món laboral i/o a l’actualització dels seus coneixements, per tal de millorar en la seva carrera professional.

Funcions:

 • Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per tal d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició entre l’educació i les primeres ocupacions.
 • Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense excloure altres persones o col·lectius amb més oportunitats.
 • Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional dels participants.
 • Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com a element facilitador de la inserció en el món laboral.
 • Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les competències del jovent.
 • Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la convivència i de la cohesió social.
 • Donar suport al personal  tècnic que assessora els  joves de la comarca per facilitar-los aquest procés de transició, a través del treball en xarxa i propiciant l’intercanvi d’experiències.

Usuaris/àries:

 • Personal tècnic de diferents entitats de la comarca que treballen amb aquests joves.
 • Joves de la comarca que volen accedir al món del treball
 • Població adulta en situació de desocupació o en recerca de noves perspectives laborals
 • Famílies i tutors/es que vulguin conèixer millor els itineraris formatius professionaliltzadors

 

Darrera actualització: 11.02.2022 | 13:00