Els i les Socialistes treballem pel No Tancament de la Planta de Bosch

Des del nostre grup comarcal defensem el treball per buscar una solució al conflicte laboral de Bosch i demanem que s’arribin a acords pel no tancament de la planta de Lliçà d’Amunt.

Volem començar donant tot l’escalf i suport del socialisme vallesà als treballadors i treballadores de l’empresa Bosch a Lliçà d’Amunt.

La multinacional alemanya BOSCH vol deslocalitzar la producció i l’R+D de la planta de Lliçà d'Amunt a Polònia.

Aquesta decisió provocarà la pèrdua de 340 llocs de treball directes i també impactarà  als llocs de treball indirectes que genera la planta de servofrens de Lliçà d'Amunt. Una situació que no solament compromet la situació en la qual poden quedar els empleats, sinó també al teixit industrial de la nostra comarca, sortint novament una multinacional del nostre territori i descapitalitzant el valor industrial que Catalunya veu minvar cada vegada amb major rapidesa.

L’empresa Bosch ha anunciat un tancament al 2021 de la seva planta a Lliçà d’Amunt, argumentant la baixa productivitat i el final del cicle de producció dels sistemes de servofrens que produeix a la planta lliçanenca.

Arrel d’aquest anunci el grup comarcal dels Socialistes volem manifestar, en primer lloc, la nostra predisposició per formar part de la solució d’aquest problema, posant tot el nostre esforç en participar de les accions polítiques necessàries per evitar el tancament.

Fugint dels atacs a la empresa, volem expressar el nostre convenciment en la possibilitat de reindustrialitzar la planta afectada, buscant alternatives a la producció actual i fent-nos valer de les noves oportunitats que el nostre territori ha experimentat arrel de les inversions estatals al mateix sector productiu.

L’electro mobilitat ha de ser per a la nostra comarca una nova oportunitat de captar nínxols de mercat que fins ara no s’havien donat i veure en aquest apartat industrial l’encaix de aquelles plantes productives que ara veuen baixar la seva productivitat.

Hem de ser capaços de poder coordinar les accions i contactes escaients per tal de donar sortida i viabilitat a tots aquells treballadors que fins a dia d’avui han estat al peu del canó donant valor afegit a les empreses a la nostra comarca.

Cal dir que els treballadors i treballadores d’aquesta planta han fet el que ha estat a les seves mans per contribuir a pal·liar les necessitats de productivitat de l'empresa, arribant a congelar el sou en els últims cinc anys. De la mateixa manera, han intentat concórrer als diversos concursos per portar noves línies de producció a la planta vallesana, buscant la seva transformació per a la producció i recerca de noves línies de negoci, que sí assegurin la perdurabilitat d'aquesta planta i els seus llocs de treball.

Aquests treballadors són la prioritat per a nosaltres donat que el 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té més de 50 anys i han dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què treballen.

Aquesta dada ens indica l'alt nivell de pèrdua crònica de l'ocupació d'aquests treballadors i les dificultats que tindran en el moment d'intentar la reinserció en altres llocs de feina. Aquests treballadors tenen encara un mínim de 14 anys de vida laboral, tenint en compte que en l'àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una taxa d'activitat inferior al 80% que es va reduint gradualment fins al 41% quan aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa forma representen el 25% del total d'aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col·lectiu femení.

Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucions tant a la procliu desindustrialització del nostre territori com a la pèrdua de llocs de treball de col·lectius greument afectats en aquest camp.

Aquest tancament és el segon que es produeix en l'últim any d'aquesta mateixa multinacional a Catalunya, dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat. Aquesta crisi industrial ens interpel·la a tots i hem d'unir tots els esforços per buscar una solució viable per a la planta de servofrens de Lliçà d'Amunt. Estem veient com les diferents administracions han posat la mirada entorn de la indústria de l'automòbil, reforçant així el procés de transformació del sector. Hem vist com es posa en marxa projectes com la planta de bateries de SEAT- Volkswagen,  a la vegada que veiem com Bosch planteja el seu tancament a Catalunya.

És necessari un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva transformació i que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la potència que representa l'electrificació de l'automòbil, representant la voluntat de tornar a liderar el sector novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest nou escenari.

Cal demanar a la conselleria d’Indústria, comerç i turisme una major implicació en aquest sentit i recordar que les polítiques industrials seran les que tornaran a fer d’aquest territori una potència Europea.

Bosch no es tanca, ni nosaltres deixarem als seus treballadors enrere.

Fran Sánchez. Conseller Comarcal i regidor de Lliçà d’Amunt

Darrera actualització: 18.03.2021 | 11:44
Darrera actualització: 18.03.2021 | 11:44