Organigrama tècnic

Organigrama 2024


(Aprovat en el Ple extraordinari de 20 de desembre de 2023)

ARBRE COMPLERT ORGANIGRAMA 

 

President: Emilio Cordero

🔘 Cap Secretaria de Presidència

🔘 Secretària

🔘 Interventor

🔘 Delegació de protecció de dades

🔘 Tresoreria

Gerència: Carles Fernández

🔘 Assumptes econòmics

🔘 Comunicació Externa i Transparència

🔘 Habitatge

🔘 Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC)

♦ Observatori-Centre d'Estudis

♦ Polígons Activitat Econòmica

🔘 Àrea  de Persones i Valors

♦ Oficina d'Atenció ciutadana

🔘 Àrea de Serveis Jurídics

♦ Serveis jurídics

♦ Gestió documental

♦ Gestió

🔘 Àrea de Transformació digital i Innovació tecnològica

♦ Gestió

♦ Innovació

♦ Transformació digital

♦ Atenció usuari/ària

♦ Sistemes i infraestructures

🔘 Àrea de Medi Ambient i Territori

♦ Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Enginyeria 

♦ Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Medi Ambient

♦ Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Mobilitat

♦ Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Salut Pública

♦ Servei Comarcal d'Oficina Tècnica (SCOT)

♦ Gestió edificis i obres

♦ Gestió Energètica i d’Aigua (GEA) 

♦ Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA)

♦ Medi Natural

♦ Oficina Comarcal de Transició Energètica (OCTE)

♦ Gestió

🔘 Àrea  de Serveis Personals

♦ Coordinació SP

♦ Ensenyament

♦ Joventut

♦ Esports

♦ Cooperació

♦ Cultura

♦ Consum

🔘 Àrea  de Desenvolupament Local

♦ Turisme

♦ Ocupació

♦ Desenvolupament  Agroalimentari

♦ Economia Social

♦ Gestió

🔘 Àrea  de Polítiques Socials i Igualtat

♦ Gestió econòmica

♦ Responsable suport administratiu

♦ Serveis Socials bàsics

• Coordinació

• Gestió administrativa

• Gestió administrativa territori

• Personal tècnic territori

• Programa Jovent en situació de vulnerabilitat

• Gènere i violència masclista

• Gestió PIA

♦Infància i Família

• Tècnica Infància i família

• Sòcioedicatius

• Xarxa infància

• Gestió administrativa

• Servei d'atenció a infància i adolescència (SEAIA)

– EAIA

– SIFE

– Gestió administrativa

♦ Autonomia

• Coordinació

• Dependència

• Gent gran

• Transport adaptat

• SAD

• Gestió administrativa

♦ Igualtat 

• Gestió administrativa

• Igualtat de gènere

– SIAD

– SAAU

• SAI LGBTI+

• Migracions

– Servei d'interpretació

– SAJE

– Servei de Primera Acollida

♦ Cohesió social

• Ajuts de menjador

• Gestió administrativa

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 2.05.2024 | 14:01
Darrera actualització: 2.05.2024 | 14:01