Organigrama tècnic

ARBRE COMPLERT ORGANIGRAMA 

President: Emilio Cordero

🔘 Cap Secretaria de Presidència

🔘 Secretaria

🔘 Intervenció

🔘 Delegació de protecció de dades

🔘 Tresoreria

Gerència: Carles Fernández

🔘 Assumptes econòmics

🔘 Comunicació Externa i Transparència

🔘 Habitatge

🔘 Fons Europeus

🔘 Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC)

♦Observatori-Centre d'Estudis

🔘 Àrea  de Persones i Valors

♦Oficina d'Atenció ciutadana

🔘 Àrea de Serveis Jurídics

♦Serveis jurídics

♦Gestió documental

♦Gestió

🔘 Àrea de Transformació digital i Innovació tecnològica

♦Gestió

♦Innovació

♦Transformació digital

♦Atenció usuari/ària

♦Sistemes i infraestructures

🔘 Àrea de Medi Ambient i Territori

♦Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Arquitectura 

♦Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Enginyeria 

♦Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Medi Ambient

♦Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Mobilitat

♦Servei Comarcal d'Assistència Tècnica (SCAT) Salut Pública

♦Servei Comarcal d'Oficina Tècnica (SCOT)

♦Gestió edificis i obres

♦Gestió Energètica i d’Aigua (GEA) 

♦Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA)

♦Medi Natural

♦Gestió

🔘 Àrea  de Serveis Personals

♦Coordinació SP

♦Ensenyament

♦Joventut

♦Esports

♦Cooperació

♦Cultura

♦Consum

🔘 Àrea  de Desenvolupament Local

♦Turisme

♦Ocupació

♦Desenvolupament  Agroalimentari

♦Economia Social

♦Gestió

🔘 Àrea  de Polítiques Socials i Igualtat

♦Gestió econòmica

♦Responsable suport administratiu

♦Serveis Socials bàsics

•Gestió

•Tècnics/ques

•PIA

♦Infància i Família

•Tècnica Infància i família

•Sòcioedicatius

•Xarxa infància

•Gestió

•Servei d'atenció a infància i adolescència (SEAIA)

–EAIA

–SIFE

–Gestió

♦Autonomia

•Tècnic/a gestió

•Dependència

•Accessibilitat

•Gent gran

•Transport adaptat

•SAD

•Gestió

♦Igualtat i Diversitat

•Gestió

•Igualtat de gènere

•Immigració

–Servei d'interpretació

–Servei de primera acollida

–Dinamitzador/a cívic/a

•Diversitat religiosa

•Mediació

♦Cohesió social

•Ajuts de menjador

–Gestió

•Habitatge

•Pobresa energètica

–Ajuts d'urgència

 

 

 

 

Darrera actualització: 31.07.2023 | 13:21
Darrera actualització: 31.07.2023 | 13:21