Comissió de Govern

Dimecres, 18 de desembre de 2019 de 17:00 a 18:00

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de novembre de 2019.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar la Guia de Serveis 2020.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

3. Deixar sense efecte la prestació d’assistència d’oficina tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent per a la redacció del projecte executiu de les obres de millora del camí de Can Bosch, atorgada per la Comissió de Govern de 18 de juliol de 2019.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

5. Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’Igualtat.

6. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del contracte del servei d’acompanyants de les rutes de centre de dia del servei públic de transport adaptat i assistit amb Clece, SA.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

7. Acceptar la subvenció atorgada per resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, de 4 de desembre de 2019, destinada a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

8. Aprovar la continuïtat de la prestació del servei laboral de l’Oficina jove del Vallès Oriental a càrrec d’Avalot-Joves de la UGT de Catalunya.

ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT
9. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 3D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
10. Resoldre el recurs de reposició nom. 2019/2020 ED-PS 4D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
11. Resoldre el recurs de reposició nom. 2019/2020 ED-PS 5D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
12. Resoldre el recurs de reposició nom. 2019/2020 ED-PS 6D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
13. Resoldre el recurs de reposició nom. 2019/2020 ED-PS 7D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
14. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 8D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
15. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 9D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
16. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 10D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
17. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 11D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
18. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 12D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
19. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 13D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
20. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 14D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
21. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 15D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
22. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 16D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
23. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 17D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
24. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 18D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
25. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 19D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
26. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 20D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
27. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 21D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
28. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 22D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
29. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 23D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
30. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 24D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
31. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 25D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
32. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 26D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
33. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 27D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
34. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 28D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
35. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 29D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
36. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 30D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
37. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 31D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
38. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 32D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
39. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 33D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
40. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 34D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
41. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 35D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
42. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 36D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
43. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 37D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
44. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 38D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
45. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 39D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
46. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 40D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
47. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 41D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
48. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 42D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
49. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 43D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
50. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 44D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
51. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 45D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
52. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 46D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
53. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 47D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
54. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 48D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
55. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 49D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
56. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 52D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
57. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 53D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
58. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 54D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
59. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 55D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
60. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 56D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
61. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 57D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
62. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 58D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
63. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 59D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
64. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 60D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
65. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 61D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
66. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 63D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
67. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 64D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
68. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 65D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
69. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 66D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
70. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 1E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
71. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 2E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
72. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 3E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
73. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 4E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
74. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 5E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
75. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 8E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
76. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 9E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
77. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 10E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
78. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 11E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
79. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 12E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
80. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 13E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
81. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 14E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
82. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 15E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
83. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 16E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
84. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 17E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
85. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 18E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
86. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 19E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
87. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 20E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
88. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 21E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
89. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 22E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
90. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 23E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
91. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 24E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
92. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 25E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
93. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 28E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.
94. Resoldre el recurs de reposició núm. 2019/2020 ED-PS 29E contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.

95. Precs i preguntes.

PER URGÈNCIA

Aprovar el contingut i la signatura del Contracte programa 2020-2023 per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Vallès Oriental amb la Diputació de Barcelona.

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Pol. Ind. El Raiguer - Camí Ral, s/n - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 93 870 85 79
Fax: 93 860 16 69
Adreça electrònica: cresidusvo@cresidusvo.cat
Lloc web: www.cresidusvo.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 5.07.2022 | 14:45