Habitatge

Assistència tècnica i assessorament d’habitatge

El Consell Comarcal coopera amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.

En matèria d’habitatge aquesta cooperació es concreta en les funcions següents:

Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de l’habitatge
Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els procediments relacionats amb l’habitatge (rehabilitació, reagrupaments familiars, habitabilitat, etc.)
Coordinar-se amb el Departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria d’habitatge per al desenvolupament de totes aquelles funcions de la seva competència i que desenvolupa l’Ajuntament
Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb l’habitatge
Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’habitatge

Servei d'habitatge del Vallès Oriental

Les funcions de l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental són: 

 • Gestionar, assessorar, i informar a la ciutadania en matèria d’habitatge, entre d’altres:
  • Cèdules d’habitabilitat
  • Subvencions per la rehabilitació d’edificis
  • Habitatge de protecció oficial
  • Ajuts al lloguer o pagament d’hipoteca
  • Situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual
  • Borsa de lloguer social
 • Oferir assessorament tècnic-jurídic adequat als equips tècnics dels ens locals de la comarca per a desenvolupar les polítiques públiques adequades en aquesta matèria.

Els canals de prestació i sol·licitud del servei:

 • Presencial: C. Miquel Ricomà, 46 de Granollers.
  • Atenció personalitzada, per mitjà de cita prèvia
  • Registre (per presentació de documentació) de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de jornada intensiva 
 • Horari Oficina Comarcal d’Habitatge de dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de jornada intensiva 

Telefònic: 938600700 - 938600708 - 667 99 21 35 (informació general i cita prèvia)

Correu electrònic (només per consultes): habitatge@vallesoriental.cat

Instància genèrica electrònica 

Notícies

Darrera actualització: 07.07.2020 | 09:53