Terminis

Terminis per a la presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds d’alta/compromís de demanda del servei de transport escolar obligatori i no obligatori es presentaran en les dates següents:

  • Des de l'1 de juny de 2022 fins el 29 de juny de 2022, ambdós inclosos, per a l’alumnat amb servei escolar de transport obligatori (educació infantil, primària i ESO) que renovi o sigui alta nova del servei.
  • Des del 21 de juny de 2022 fins al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos, per a l’alumnat  amb servei de transport escolar no obligatori (educació infantil, primària i ESO)
  • Des de 23 de juny de 2022 fins al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos, per a l’alumnat d’ensenyaments post obligatoris no universitaris.

En tots els casos, els usuaris/usuàries només podran fer us del servei un cop el Consell Comarcal hagi pulicat l'assignació de places i, per tant, l’alta estigui confirmada.

Les sol·licituds presentades fora del termini establert seran ateses un cop s’hagi presentat l’original de la documentació en el Registre general del Consell Comarcal, i només se’n garantirà la tramitació si hi ha places disponibles en les rutes.

 

 

Darrera actualització: 08.06.2022 | 12:12
Darrera actualització: 08.06.2022 | 12:12