Assignació places

de

Resolució unitària sel servei de transport escolar no obligatori curs 2023/24, aprovada per Decret de Presidència número 2023PRES000513 de 29 de setembre de 2023

 

 Resolució unitària del servei de transport escolar obligatori curs 2023/24, aprovada per Decret de Presidència número 2023PRES000427 de 26 de juliol de 2023

 

 Resolució unitària del servei de transport escolar no obligatori curs 2023/24, aprovada per Decret de Presidència número 2023PRES000430 de 26 de juliol de 2023

 

“Article 5. Accés al servei i calendari

3. En relació amb el transport escolar obligatori, el Consell Comarcal publica en el taulell d’anuncis i a l’e -tauler abans de l’inici de cada curs escolar la llista d’alumnes amb dret al servei dels que hagin presentat la sol·licitud, amb indicació com a mínin de la ruta, els horaris i les parades.(...)

4. En relació amb el transport escolar no obligatori, un cop feta la publicació prevista en l’apartat precedent i no més enllà del 30 de setembre de cada any, el Consell Comarcal publica en el taulell d’anuncis i a l’e-tauler la llista d’alumnes amb dret al servei dels que hagin presentat la sol·licitud de l’interessat, amb indicació com a minin de la ruta, els horaris i les parades i la subjecció o no del servei a preu públic.”

Darrera actualització: 03.10.2023 | 08:46
Darrera actualització: 03.10.2023 | 08:46