Procediment per accedir-hi

Procediment per accedir al servei

  •  L’alumnat nou que estigui interessat en el servei del transport escolar per al proper curs, podrà presentar la sol·licitud telemàticament pel registre electrònic del Consell Comarcal.

Caldrà que el representat legal del menor ompli la sol·licitud d’alta i la faci arribar al Consell Comarcal de forma telemàtica especificant nom de la ruta i parada que sol·licita

  • L’alumnat que ja ha fet ús del transport escolar el curs escolar 2021/2022, rebran en els propers dies un correu electrònic amb la sol·licitud de renovació.

En el cas que l’usuari/usuària estigui interessat/da en renovar la sol·licitud, caldrà que el seu representant legal la faci arribar al Consell Comarcal de forma telemàtica un cop hagi revisat les dades facilitades i especificant nom de la ruta i parada que sol·licita,

L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris no universitaris també podrà fer arribar la sol·licitud d’alta al Consell Comarcal de forma telemàtica especificant nom de la ruta i parada que sol·licita

Podran utilitzar el servei de transport escolar els alumnes d’ensenyaments post- obligatoris no universitaris en cas que hagi places vacants i no hi hagi coincidència horària amb altres mitjans de transport públic amb itinerari coincidents.     

L’assignació de places a alumnes d’ensenyaments post-obligatoris no es farà efectiva fins el moment en què s’hagin estabilitzat les rutes una vegada iniciat el curs escolar.

El procediment d’accés al servei s’inicia cada curs amb la presentació de la sol·licitud del  representant legal de la persona usuària d’acord amb el model generat a l’efecte.

El model de sol·licitud de servei es pot descarregar en l'enllaç que estarà accessible una vegada s'obri el termini de sol·licitud, on també es pot consultar tot el detall de rutes i parades.

Tots els usuaris i usuàries que tinguin interès en el servei de transport obligatori i no obligatori hauran de formalitzar la corresponent sol·licitud/compromís de demanda del servei de forma telemàtica.

(NO s’acceptarà cap sol·licitud enviada per correu electrònic)

El Consell Comarcal podrà requerir la presentació de la documentació necessària que acrediti les circumstàncies que s’al·leguin a la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de la normativa per a la utilització del servei. No es fa reserva de places d’un curs per l’altre.

El Consell Comarcal resoldrà abans de l’inici del curs escolar la relació de serveis atorgats i denegats d’acord amb els criteris d’accés al servei i comunicarà, mitjançant els canals establerts, la confirmació de la plaça amb el detall de la ruta, horaris i parades així com del preu públic en el cas del transport no obligatori.

  

Darrera actualització: 08.06.2022 | 12:35
Darrera actualització: 08.06.2022 | 12:35