Resolucions ajuts menjador escolar curs 2022/2023

► Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per decret de Gerència 2023GER001137, de 19 de juny de 2023

Publicació al BOPB de 29 de juny de 2023

► Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per decret de Gerència 2023GER001046, de 26 de maig de 2023

Publicació al BOPB de 7 de juny de 2023

► Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per decret de Gerència 2023GER000885, de 5 de maig de 2023

Publicació al BOPB de 15 de maig de 2023

 Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per decret de Gerència 2023GER000509, de 22 de març de 2023

Publicació al BOPB de 29 de març de 2023

Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per decret de Gerència 2023GER000210, de 9 de febrer de 2023

Publicació al BOPB de 21 de febrer de 2023

► Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per decret de Gerència 2022GER002198, de 12 de desembre de 2022

Publicació al BOPB de 30 de desembre de 2022

Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per Decret de Gerència 2022GER001684, de 4 d’octubre de 2022

Publicació al BOPB del 14 d'octubre de 2022

► Resolució d'ajuts de menjador curs 2022/2023, aprovada per Comissió de Govern el 3 d'agost de 2022

Publicació al BOPB del 22 d’agost de 2022

 

*(A efectes de poder donar una resposta més àgil i contextualitzada sobre el tràmit de la vostra sol·licitud/expedient recomanem que les consultes i/o recursos de reposició es dirigeixin preferentment a l’Ajuntament de tramitació de la sol·licitud).

 

Article 10 Bases reguladores. Recursos

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’enllaç al tauler d’anuncis electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental corresponent a l’anunci d’atorgament o denegació de l’ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’enllaç al tauler d’anuncis electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’anunci de la resolució.

Darrera actualització: 12.07.2023 | 15:00
Darrera actualització: 12.07.2023 | 15:00