Objectius

On volem arribar i què fem per millorar ?

La nostra finalitat és donar a conèixer totes aquelles possibilitats i alternatives existents a la nostra comarca relacionades amb el món laboral i la persona amb discapacitat. De manera que aquesta web està enfocada per a què tots i totes les empresaris/àries i particulars que hi contactin puguin aconseguir tota la informació disponible sobre centres, la contractació de la persona amb discapacitat, les normatives vigents, etc., i alhora oferir un espai d'oferta i demanda de llocs de treball.

Informar a les persones i familiars de persones amb discapacitat

Donar a conèixer les eines i recursos als que poden accedir les persones amb discapacitat.

Web Generalitat de Catalunya

Informar a les empreses sobre els avantatges de la contractactació de persones amb discapacitat

Incentius econòmics i fiscals:

• Permet obtenir bonificacions a les quotes de la Seguretat Social.

• Suposa una reducció en l’impost de societats.

• Facilita subvencions per a la contractació indefinida.

• Comporta obtenir subvencions per adaptacions del lloc de treball

 

Avantatges legals:

• Permet complir amb les clàusules socials dels concursos de les Administracions Públiques.

• Complir amb La Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI)

 

Beneficis socials:

• Millora la imatge corporativa davant clients i competidors.

• Fomenta una cultura empresarial amb valor social afegit.

•Aporta treballadors amb capacitat de superar nous reptes i amb motivació per demostrar la seva vàlua.

Darrera actualització: 18.09.2020 | 12:49
Darrera actualització: 18.09.2020 | 12:49