MarketplaceVO

 

  

 

Des de la Taula Vallès Oriental Avança, espai de concertació territorial en l'àmbit de les polítiques de desenvolupament local, es considera un element de vital importància la col·laboració entre les empreses.

Aquest fet ha pres especial rellevància en el moment que es produeix la crisi sanitària de la Covid-19. En aquest context es presenta el MarkeplaceVO, en el qual es recullen ofertes i demandes de productes o serveis d'empreses de diferents àmbits o sectors (comerç, indústria, oci, hostaleria i restauració, productes de la terra i productes del Covid-19). També es recull informació sobre necessitats de formació i ocupació de les empreses per detectar els àmbits que s'han de millorar.​

L'objectiu bàsic d'aquest Marketplace és donar l'oportunitat a les empreses de la comarca de treballar conjuntament i establir sinergies entre elles. Aquesta col·laboració pot fer que alguns dels processos de les empreses siguin més eficients i, per tant, puguin reduir els seus costos.

L'ànima d'aquest projecte se centra en la creativitat de les empreses i en el talent existent en aquestes, per facilitar la creació d'ocupació en aquests moments de crisi.

Formulari contacte MarketPlaceVO

Correu Electrònic (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), dono el meu consentiment perquè aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat del Consell Comarcal i declaro haver estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podent exercir-los adreçant-me a dpd@vallesoriental.cat

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 28.01.2022 | 11:28
Darrera actualització: 28.01.2022 | 11:28