Treball i formació persones migrades

Programa dirigit  a persones migrades que es trobin en situació administrativa irregular i que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de residència i treball per arrelament social.

Contracte laboral temporal, per un període de 12 mesos i formació dins l’horari laboral.

L’objectiu és millorar la situació de desocupació, mitjançant formació i experiència professional. L’oferta es fa en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2022, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  

Es valora la situació familiar, la situació social, la situació econòmica, la situació de vulnerabilitat habitacional i altres circumstàncies.

Què oferim?

Contracte de treball d’1 any amb formació dins l’horari laboral. (3 places)

Quins requisits s’han de complir?

a) Complir els requisits per poder formalitzar els permisos de residència i treball.

b) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de  Suïssa o familiar de ciutadans d’aquests països els quals els és d’aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.

c) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos  dels  quals  a  Catalunya.    Si  es detecta  una  interrupció  en  la  inscripció padronal, només s’acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120  dies.  Aquesta  acreditació  es  farà,  exclusivament,  mitjançant  el  certificat d’empadronament històric.

d) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

Com optar-hi?

Heu de presentar una instància amb la documentació requerida.

Què heu d’incloure en la sol·licitud?

1. Fotocòpia del passaport o cèdula d’inscripció en vigor, amb una vigència mínima de quatre mesos.

2.Certificat d’empadronament històric, amb una vigència de 3 mesos des de la data d’emissió del document.

3.Informe  Social  de  l'Àrea  de  Serveis  Socials  del  municipi  on  la  persona destinatària està empadronada.  DOCUMENT A DESCARREAR

4.Autorització de la persona treballadora proposada per a la consulta de les seves dades a l'aplicació PICA dels antecedents penals a Espanya. En el supòsit de no presentar aquesta autorització, s'ha de presentar elcertificat d'antecedents penals d'Espanya. Aquest document ha de tenir una vigència de 3 mesos.  DOCUMENT A DESCARREGAR

L’oferta es fa en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2022, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Els criteris de valoració de les candidatures quedencondicionats a l’emissió de la Resolució de la convocatòria del programa Treball i Formació ACOL 2022 per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

  93 860 07 02

 

 

Darrera actualització: 01.03.2022 | 14:16
Darrera actualització: 01.03.2022 | 14:16