Pla de treball de l'Automoció

El Pla de treball del sector de l’automoció  es va aprovar al plenari de la Taula Vallès Oriental Avança al juliol de 2021.

El Pla està impulsat per la Diputació de Barcelona a través d’un fons de prestació destinat als consells comarcals que compleixen el requisit de tenir un índex d'especialització en el sector d'automoció.

L’impuls d’aquest Pla ve donat perquè el sector es considera estratègic per la província, per l’activitat directa de les empreses que conformen la seva cadena de valor, i per l’afectació indirecta i induïda en d’altres sectors productius, que ha posat de manifest la seva fragilitat i fa urgent una actuació específica per pal·liar els efectes negatius sobre l’ocupació i la producció.

En total es destinen 123.000 € al Vallès Oriental per desenvolupar el Pla entre els anys 2021 i 2022.

QUINES SÓN LES LÍNIES D'ACTUACIÓ?

1. Creació Taula Automoció: Espai públic-privat d’empreses i representants del sector públic on compartir necessitats, xarxes, sinergies, coneixements, etc,

Objectiu: incorporar empreses tractor del sector a la Taula d’Automoció. Incorporar empreses amb dificultats de la cadena de valor de l’automoció. 

Consticuïda el 30 de novembre de 2021, és un espai de concertació públic-privat on empreses i sector públic comparteixen coneixements, comuniquen necessitats i estableixen sinergies per a l’enfortiment de la cadena de valor del sector de l’automoció a la comarca.

La Taula està formada per Jordi Manils, conseller de promoció econòmica i estudis del Consell Comarcal, Josep Lluís Santamaría, Circuit de Barcelona Catalunya, Montse Ramon, empresa TAPLA, Joan Enric Farrés, empresa Decolletatge Farrés, Albert Duran, secretari tècnic Unió d’Empresaris Automoció de Catalunya, Juan Jiménez, secretari general federació indústria CCOO, Rubén Ferrer, secretari d’acció sindical d’UGT FICA al Vallès Oriental i el Maresme, i els ajuntaments de Mollet del Vallès, les Franqueses del Vallès, Granollers, Sant Celoni i Parets del Vallès.

2. Oficina Tècnica de Suport al sector i pla de recol·locació: Assessorament especialitzat destinat a les empreses de la cadena de valor i fer actuacions en prevenció de tancaments empresarials (reindustrialització): Bosch.

Objectiu: assessorar en processos de reindustrialització i de dificultats empresarials.

 Programa RAIL (Recursos i Accions per a la Inserció Laboral)

3. Pla de capacitació: Establir les necessitats formatives de les empreses de la cadena de valor. Aprofitar l’oferta de l’Escuela Organización Industrial.

Objectiu: Professionalitzar els treballadors/treballadores provinents de la cadena de valor de l’automoció.

 Punt d’informació i asesorament en acreditacions de competències professionals

4. Accions amb els tallers mecànics: acció que se centra en oferir assessorament i formació especifica als tallers mecànics del territori.

Objectiu: Modernitzar la gestió i els serveis oferts pels tallers mecànics de la comarca.

5. Recerca de fonts de finançament: per poder donar continuïtat a les accions iniciades a partir d’aquest projecte cal disposar de més recursos econòmics i tècnics.

Objectiu: Aconseguir els recursos econòmics i tècnics necessaris per desenvolupar la millora de la cadena de valor de l’automoció.

Aquest programa es porta a terme gràcies al suport de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona es planteja un pla de mesures d’acompanyament a posar en marxa per donar suport als ens locals afectats.