Pla Reactivació Econòmica i Social

  

   

 

 

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

El Pla de Reactivació Econòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la Covid-19.

Es dirigeix als ajuntaments de més de 50.000 habitants i a tots els consells comarcals, amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i execució per part de les administracions locals de Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació per tal de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del coronavirus a Catalunya.

Línies de treball del Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental, consensuades i treballades per la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA).

 1. Activació d’un grup de treball de crisi per a la reactivació econòmica.
 2. Reforç de l’Observatori-Centre d’Estudis com element bàsic per poder monitoritzar les dades i analitzar la situació que estem vivint, amb l’objectiu d’aportar coneixement per redefinir línies estratègiques i accions vinculades al Pla de Xoc o altres Plans sectorials.
 3. Posar a disposició dels ens locals recursos tècnics.
 4. Creació d’un grup de treball per dur a terme la interlocució amb les entitats bancàries.
 5. Analitzar accions que permetin millorar la situació dels sectors que es dediquen a la cura de les persones.
 6. Impulsar circuits curts de comercialització, circuits de producció, abastament i serveis de proximitat.
 7. Treballar des del Servei de Turisme del Consell Comarcal en el posicionament del Vallès Oriental com a destinació turística, apostant per un model territorial basat en el turisme de proximitat i en la sostenibilitat.
 8. Reforçar la perspectiva de gènere en l’àmbit laboral.
 9. Esforç per reduir els terminis de pagament de factures a proveïdors per part del món local de la comarca.
 10. Vinculació dels serveis i accions que es duguin a terme des de la comarca a l’Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 11. Acompanyar a les empreses per a fer un salt en l’àmbit digital i establir mesures de suport per reduir la bretxa digital dels treballadors i treballadores. Aquesta línia inclou dues mesures:
  1. Digitalització dels usuaris i dels serveis locals d’ocupació.
  2. Digitalització de les empreses.
 12. La reindustrialització, la reconversió del teixit productiu, la implantació de projectes d’economia circular i la lluita contra la precarietat laboral com a elements clau.

Línies de treball:

Microcrèdits de Microbank, dirigits a emprenedors i empreses per tal de donar-los suport financer i ajudar a reactivar l’economia. (Ja finalitzada)

MarketplaceVO, plataforma que recull ofertes i demandes de productes o serveis d’empreses amb l’objectiu d’afavorir les sinergies entre elles.

Programa QualifíSAD, dirigit a l'habilitació professional de les persones amb experiència en l'atenció a persones dependents. Fins desembre de 2021. 

Cicle de xerrades: xerrades d’1 hora i 30 minuts impartides per professionals de diferents sectors i dirigides a totes aquelles persones que estiguin interessades.

Mapeig Covid: mapeig de la situació que ens deixa la Covid19 a la comarca.

Consell de la Formació Professional i l'Ocupació del Vallès Oriental: l'objectiu és avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació professional del Vallès Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori.

Sistema d’indicadors per a la gestió sostenible del turisme al Vallès Oriental. Sistema d’indicadors per tal d’orientar la presa de decisions estratègiques del sector turístic. 

 

(El mes d’octubre de 2020 el Consell Comarcal va rebre l’atorgament del finançament previst per part del SOC, la qual cosa ha permès incorporar personal tècnic per treballar en l’execució del Pla durant 1 any, on es preveu seguir desenvolupant totes les línies de treball).

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE.

Regulació

DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig de 2020.