Tràmits d'Àmbit Tècnic

  

Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i reuneix les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors, així com per donar d’alta els subministraments bàsics: electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Vull més informació sobre cèdules de primera ocupació.

Vull més informació sobre cèdules de segona ocupació.

Cercador cèdules

Demanar còpia d'una cèdula d'habitabilitat vigent

Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges  

El 28 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

En l’àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l’estalvi energètic, amb l’objectiu bàsic que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica.

Les subvencions d’aquests programes tenen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis. Així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s’hagin iniciat.

Com es sol·licita?

PROGRAMA 3. Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.

Objecte de la convocatòria: Fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en concret les actuacions que comportin la renovació del parc d’habitatges i edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. Així com les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l’edifici o àmbit d’actuació aquells productes de construcció que continguin amiant.

Presentació de sol·licituds: de l'1 de gener de 2023 fins al 30 de novembre (inclòs).

La sol·licitud de la subvenció s'ha de realitzar telemàticament a través del Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, sent necessària la gestió prèvia i la corresponent tramitació per part de les Oficines Tècniques de Rehabilitació. 

Per tant, heu d'adreçar-vos al tècnic o a l'administrador de finques del vostre edifici, que us oferirà l'assessorament i la gestió amb els col·legis corresponents. En cas que la vostra comunitat no disposi d'administrador de finques, us podeu adreçar directament al col·legi d'administradors de finques que pertoqui segons la zona. 

Més informació d’aquest programa

Tramitació electrònica 

PROGRAMA 4. Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

Objecte de la convocatòria:Fomentar les actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars.

Presentació de sol·licituds: de l'1 de gener de 2023 fins al 30 de novembre (inclòs).

Més informació d’aquest programa

Tramitació electrònica

PROGRAMA 5. Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Objecte de la convocatòria: L’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis, complir els objectius europeus i impulsar la rehabilitació a curt, mig i llarg termini. El Llibre de l’edifici és obligatori a Catalunya per a tots els edificis de més de 45 anys d’antiguitat o que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), i per als edificis construïts o objectes de gran rehabilitació a partir del 7/4/1993, o que hagin estat objectes d’una reforma o rehabilitació des del 6/5/2000 i, en tot cas, recomanable per a tots els edificis.

Presentació de sol·licituds: de l'1 de gener de 2023 fins al 30 de novembre (inclòs).

Més informació d’aquest programa

Tramitació electrònica

 

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per finançar obres de rehabilitació

El 19 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució DSO/3430/2021, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges a Catalunya, i el 26 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució DSO/3559/2021, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria respectiva.

Es tracta d’una línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge Catalunya i l’Institut Català de Finances per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges, amb condicions avantatjoses a les comunitats de propietaris; i accessible per totes aquelles obres referents a l’estat de conservació de l’edifici, per a millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, així com per millorar la seguretat estructural i de l’accessibilitat, compleixin o no els requisits establerts al fons Next Generation.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 3 de desembre de 2021 al 31 de desembre de 2022.

Més informació dels préstecs

Resolució de les Bases i convocatòria

 

Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Vull més informació.

 

 

Darrera actualització: 17.01.2023 | 14:32

Documents

RESOLUCIÓ TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022: subvencions per a actuacions de rehabilitació, millora de l'eficiència energètica i elaboració del llibre de l'edifici
603,47KB
Nota informativa sobre els ajuts de finançament en forma de préstecs a comunitats de propietaris
598,89KB
RESOLUCIÓ DSO/3430/2021, de 16 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya
97,05KB
Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la resolució DSO/825/2022, de 22 de març, referent al Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar
597,52KB
RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les actuacions dels Programes de rehabilitació
1,5MB
C2-2022 Nota informativa sobre els ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, procedents dels fons Next Generation.
933,92KB
Nota informativa sobre els ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, procedents dels fons Next Generation. PROGRAMA 3 AJUTS A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI
903,5KB
Nota informativa sobre els ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges. PROGRAMA 4. AJUTS A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES
821,69KB
Nota informativa sobre els ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges. PROGRAMA 5. AJUTS A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT I LA REDACCIÓ DE PROJECTES
812,25KB
Darrera actualització: 17.01.2023 | 14:32