Xarxa de Mediació per al Lloguer Assequible

La Xarxa és el programa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal d’augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats, i mobilitzar el parc de pisos desocupats, i amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a les persones i unitats de convivència amb ingressos baixos o moderats. 

Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que es troben buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les Borses d'habitatge, com la del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

La Xarxa facilita l'equilibri entre les diverses formes de tinença d'habitatge i el manteniment sostenible del parc d'habitatges, així com la millora en les polítiques d'integració i de composició sociocultural dels municipis.

Vull més informació.

CONVOCATÒRIA AJUTS 2021