Tramitació, mediació i arbitratge de reclamacions

1- Tramitació:

Hores concertades

        • El dia de la visita cal que aporteu la documentació següent:

- Full oficial de reclamació/denúncia complimentat i signat pel consumidor i segellat per l’empresa o establiment. En el cas de serveis continuats (telèfon, aigua, llum o gas) n’hi haurà prou amb el número d’incidència.
- Escrit dels fets i circumstàncies de la reclamació o denúncia.
- Fotocòpia de la documentació relativa a la reclamació o denúncia, per tal de demostrar els fets i circumstàncies.

• També podeu fer-nos arribar la vostra reclamació a través del formulari telemàtic de l’Agència Catalana del Consum

2- Mediació
Realització de tasques de mediació dels conflictes entre persones i empreses o establiments comercials, en les seves relacions de consum.

3- Arbitratge
Gestió de les reclamacions que hagin optat per l’ARBITRATGE per la seva resolució, d’acord amb les instruccions de la Junta Arbitral de Consum.

4- Les empreses, establiments comercials que necessiteu fulls de reclamacions, podeu demanar-ho a l’OCIC fent-nos arribar les dades de contacte i el número d’exemplars que necessiteu a l'Oficina comarcal, per correu electrònic a consum@vallesoriental.cat.

Darrera actualització: 11.05.2016 | 02:41
Darrera actualització: 11.05.2016 | 02:41