Convocatòria ordinadors centres escolars

💻 El 30 de novembre de 2020 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, l’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en les bases específiques per l’atorgament de subvencions destinades a combatre la fractura digital en l’educació mitjançant ajudes en espècies consistents en ordinadors

💻 El termini de presentació s’inicia l’1 de desembre de 2020 i finalitza el 22 de desembre de 2020.

D’acord amb el que preveu la base 7 de les bases esmentades, en la sol·licitud que es presenti telemàticament al registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit d’ instància genèrica , s’hi ha d’incloure obligatòriament el document " annex a la sol·licitud"  degudament omplert.

⇒ Bases reguladores específiques d’aquestes subvencions , publicades el 9 d’octubre de 2020.

⇒ Extracte de la convocatòria , publicat el 30 de novembre de 2020.

Darrera actualització: 02.12.2020 | 10:32
Darrera actualització: 02.12.2020 | 10:32