Servei de menjadors escolars

Gestionem el servei de 10 menjadors escolars d’escoles d’educació Primària i un Institut de Secundaria Obligatòria, que suposen un total de 1.200 menús servits mensualment als nens i nenes dels centres escolars.

Per a la contractació i  gestió del servei vam establir, conjuntament amb les direccions dels centres escolars i  les AMPAS, els criteris d’adjudicació tenint com a premissa bàsica garantir una gestió integral, que inclou:

  • Un projecte relacionat amb el lleure que afavoreix el treball de valors, actituds  i hàbits saludables i de convivència a través de la realització de xerrades, tallers i activitats que promoguin tots aquests valors  fonamentals per millorar les relacions i coneixements de les diferents realitats dins l’àmbit escolar.

 

  • Un projecte alimentari que potencia una alimentació saludable, equilibrada i respectuosa amb la sostenibilitat i el medi ambient, a través de la promoció de productes de proximitat, ecològics i de temporada, a la vegada que es promou formes culinàries més saludables.

Amb la finalitat de fer un seguiment exhaustiu sobre la  gestió diària del servei de menjador a totes les empreses que actualment estan realitzant aquest servei així com també el seguiment del compliment dels criteris d’adjudicació del contracte, el Consell Comarcal realitzem durant tot el curs escolar:

  • Visites insitu  a totes  les cuines i menjadors de les escoles durant l’horari del servei de menjador.
  • Seguiment mensual dels productes utilitats en l’elaboració dels menús i del compliment dels criteris alimentaris dins els menús servits.
  • Reunions amb les empreses que estan duent a terme el servei de menjador.
  • Reunions amb les direccions dels centre escolars i amb les AMPAS i Consells Escolars sempre que ho sol·licitin.

Amb la prestació d’aquest servei, el Consell Comarcal volem garantir la màxima qualitat en la seva prestació,  la promoció d’una alimentació saludable i respectuosa amb el medi ambient,  afavorint el treball de valors, actituds i hàbits saludables així com també la convivència, a la vegada que donem suport als productors de proximitat que treballen amb criteris saludable i ens ajuden a millorar el medi ambient.

Darrera actualització: 08.09.2020 | 15:09
Darrera actualització: 08.09.2020 | 15:09