Procediment

Procediment per accedir al servei:

 

  •  L’alumnat nou que estigui interessat en el servei del transport escolar pel proper curs, podrà presentar la sol·licitud telemàticament pel registre electrònic del Consell Comarcal a la nostra pàgina web.

Caldrà que el representat legal del menor ompli la sol·licitud d’alta i la faci arribar al Consell Comarcal de forma telemàtica mitjançant instància genèrica especificant nom de la ruta i parada que sol·licita

  • L’alumnat que ja ha fet ús del transport escolar el curs escolar 2020-2021: el Consell Comarcal els farà arribar en els propers dies un correu electrònic amb la  sol·licitud de renovació.

En el cas que l’usuari estigui interessat en renovar la sol·licitud , caldrà que el representant legal del menor, la faci arribar al Consell Comarcal de forma telemàtica mitjançant instància genèrica un cop hagi revisat les dades facilitades i especificant nom de la ruta i parada que sol·licita,

L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris no universitaris també podran fer arribar la sol·licitud d’alta al Consell Comarcal de forma telemàtica mitjançant instància genèrica especificant nom de la ruta i parada que sol·licita

Podran utilitzar el servei de transport escolar els alumnes d’ensenyaments post- obligatoris no universitaris en el cas que hagi places vacants en els vehicles contractats i no hagi coincidència horària amb altres mitjans de transport públic amb itinerari coincidents.     

L’assignació de places a alumnes d’ensenyaments post-obligatoris no es farà efectiva fins el moment en que s’hagin estabilitzat les rutes ja iniciat el curs escolar.

El procediment d’accés al servei s’inicia cada curs amb la presentació de la sol·licitud del  representant legal de la persona usuària d’acord amb el model generat a l’efecte.

Model de sol·licitud de servei

Totes les persones usuàries que tinguin interès en el servei de transport obligatori i no obligatori hauran de formalitzar la corresponent sol·licitud/compromís de demanda del servei de forma telemàtica mitjançant instància genèrica.

(NO s’acceptarà cap sol·licitud enviada per correu electrònic)

El Consell Comarcal podrà requerir la presentació de la documentació necessària que acrediti les circumstàncies que s’al·leguin a la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de la normativa per a la utilització del servei. No es fa reserva de places d’un curs per l’altre.

El Consell Comarcal resoldrà abans de l’inici del curs escolar la relació de serveis atorgats i denegats d’acord amb els criteris d’accés al servei i comunicarà, mitjançant els canals establerts, la confirmació de la plaça amb el detall de la ruta, horaris i parades així com del preu públic en el cas del transport no obligatori.

 

Darrera actualització: 18.05.2021 | 12:06
Darrera actualització: 18.05.2021 | 12:06