Carta de Serveis OCH

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Nom del servei

Servei d’habitatge del Vallès Oriental

Descripció

Les funcions d’aquesta Oficina comarcal d’habitatge del Vallès Oriental són:

 • Gestionar, assessorar, i informar a la ciutadania en matèria d’habitatge, entre d’altres:

Cèdules d’habitabilitat

Subvencions per la rehabilitació d’edificis

Habitatge de protecció oficial

Ajuts al lloguer o pagament d’hipoteca

Situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual

Borsa de lloguer social

 • Oferir assessorament tècnic-jurídic adequat als equips tècnics dels ens locals de la comarca per a desenvolupar les polítiques públiques adequades en aquesta matèria

Persones destinatàries

Ciutadania en general

El personal tècnic dels ens locals

Línies de servei

Tots aquells serveis relacionats amb els tràmits i assessorament en matèria d’habitatge que responen a preguntes com per exemple: 

 • Vull rehabilitar l’edifici, hi ha algun tipus d’ajut? 
 • Em demanen la cèdula d’habitabilitat. què és i com puc tramitar-la?
 • He rebut una comunicació de l’Agència de l’Habitatge que m’informa que he de passar la Inspecció tècnica de l’edifici, què haig de fer?
 • Tinc dificultats per afrontar el pagament del lloguer o la quota hipotecària, existeix algun ajut?
 • He rebut una notificació del jutjat amb una data de desnonament de casa meva, què puc fer?

Cost del servei

193.111,18 €  

Cost per a l’usuari/ària

 • Servei gratuït 

Excepte les taxes establertes per Generalitat de Catalunya per la tramitació de:

►Cèdules de primera ocupació, en funció del nombre d’habitatges:  

Un habitatge: 42,60 €. 

De dos a cinc habitatges: 26,25 € 

De sis o més habitatges: 19,65 € 

Per a més informació seguiu aquest ENLLAÇ 

►Cèdules de segona ocupació: 19,65 € per habitatge

Per a més informació seguiu aquest ENLLAÇ 

►Desqualificació d’habitatge de protecció oficial :  

Taxa per la sol·licitud: 32,80 euros/habitatge

Taxa per l’atorgament: 323,25 euros/habitatge

Per a més informació seguiu aquest ENLLAÇ

Canals de prestació i sol•licitud del servei

✍ Presencial:

C. Miquel Ricomà, 46 de Granollers. 

 • Atenció personalitzada, per mitjà de cita prèvia 
 • Registre (per presentació de documentació) de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de jornada intensiva 
 • Horari Oficina Comarcal d’Habitatge de dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de jornada intensiva

☎ Telefònic: 938600700 (informació general i cita prèvia)

📧 Correu electrònic (només per consultes): habitatge@vallesoriental.cat 

💻 Instància genèrica electrònica

Equip tècnic

Laura Fusté i Andreu, responsable de l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Tècnic\a d’habitatge (1 persona)

Administratiu/iva (2 persones)

Unitat responsable

Oficina Comarcal d’Habitatge

Regidoria/Àrea responsable

Conselleria d’Habitatge

Àrea de Serveis Personals

DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES

Teniu dret a:

 • Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds.
 • Conèixer la identitat del personal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves peticions.
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes.
 • Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis oferts pel Consell Comarcal a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder del Consell Comarcal, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta.
 • Accedir a tots els serveis comarcals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat.
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana.

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal.  
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.  
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Contribuir al finançament del cost del centre o servei, d'acord amb la normativa.

 

Darrera actualització: 24.03.2021 | 17:58
Darrera actualització: 24.03.2021 | 17:58