Convocatòries i subvencions

Darrera actualització: 03.02.2021 | 14:27

Documentació

pdf RESOLUCIÓ TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per al 2020
103,88KB
pdf RESOLUCIÓ TES/1395/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial.
150,09KB
pdf RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual
35,72KB
pdf Tràmit alta sol·licitud electrònica SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER MITMA LM 2020
1,4MB
zip NORMATIVA AJUT GENT GRAN
690,27KB
zip FORMULARIS AJUT GENT GRAN
1,2MB
zip NORMATIVA AJUT MITMA
574,76KB
zip FORMULARIS AJUT MITMA
2,1MB
xls CALCULADORA AGÈNCIA DE L'HABITATGE
56,5KB
xlsx CÀLCUL I VERIFICACIÓ AJUT LLOGUER 2020 MITMA
102,01KB
pdf RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual
88,75KB
pdf Sol·licitud d’ajut per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
1,5MB
pdf Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (área SEPA)
184,26KB
pdf Certificat del/de la propietari/ària o administrador/a
866,17KB
pdf Manual tràmit alta sol·licitud
280,55KB
pdf Manual Alta Idcatmobil
213,42KB
pdf GUIA DE MESURES SOBRE HABITATGE DAVANT L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19
164,07KB
pdf MODEL de Declaració responsable de la impossibilitat d'aportar la documentació exigida a la Resolució TES/1047/2020
708,09KB
pdf MODEL de Declaració responsable de desconeixement de la ubicació de la/es persona/es coarrendatària/es de l'habitatge habitual
686,18KB
pdf MODEL de Declaració responsable de pèrdua d'ingressos (reducció de jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.)
687,13KB
pdf MODEL de Declaració responsable, de les persones treballadores per compte propi, de reducció de jornada de treball per motius de cures
686,3KB
xlsx Càlcul i verificació ajut lloguer específic COVID-19
96,07KB
docx Sol•licitud de pròrroga extraordinària del contracte de lloguer
26,92KB
Darrera actualització: 03.02.2021 | 14:27