Tràmits d'Àmbit Tècnic

CÈDULES D’HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i reuneix les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors, així com per donar d’alta els subministraments bàsics: electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Vull més informació sobre cèdules de primera ocupació.

Vull més informació sobre cèdules de segona ocupació.

Cercador cèdules

Demanar còpia d'una cèdula d'habitabilitat vigent

 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES I D’EDIFICIS D’HABITATGES

Els ajuts a la rehabilitació consisteixen en subvencions a fons perdut per tal de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat i d’aquesta manera millora les condicions dels edificis residencials.

Qui pot accedir als ajuts?

  • Comunitats de propietaris.
  • Persones propietàries d’edificis d’habitatges.
  • Llogaters amb l’autorització de la propietat.
  • Administracions públiques, altres organismes i entitats de dret públic.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020.

Com tramitar-la?

Vull més informació. 

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Vull més informació.

Darrera actualització: 26.03.2021 | 08:23
Darrera actualització: 26.03.2021 | 08:23