Assistència i assessorament d’arquitectura tècnica

El Consell Comarcal coopera amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.

En matèria d’arquitectura tècnica aquesta cooperació es concreta en les funcions següents:

  • Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de l’arquitectura tècnica
  • Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres, instal•lacions i establiments
  • Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria d’arquitectura tècnica sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis
  • Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme coordinacions de seguretat i salut , dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i sobre el planejament urbanístic, en l’àmbit de l’arquitectura tècnica
  • Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors
  • Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l’arquitectura tècnica
Darrera actualització: 19.07.2013 | 10:57
Darrera actualització: 19.07.2013 | 10:57