Servei d’autoprotecció

D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, aquest servei té les funcions de redactar els plans d’autoprotecció de les activitats i centres de titularitat municipal inclosos en l’àmbit del Decret 82/2010, així com dur a terme els informes sobre l’homologació dels plans d’autoprotecció de les instal·lacions, centres, establiments o dependències d’interès per a la protecció civil local.

Així doncs, el Consell Comarcal ofereix assistència als ajuntaments de la comarca per al desenvolupament d’aquestes funcions i assessorament, en general, en matèria d’autoprotecció.

Aquest servei està dirigit als ajuntaments de la comarca que convinguin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:34
Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:34